சுலோகம் -149

பகவத் கீதை 3. கர்ம யோகம் 3-30

ஒன்றிய மனதுடன் எல்லாக் கர்மங்களையும் இறைவனிடம் அர்ப்பணம் செய்து விட்டு ஆசையற்றவனாக சுயநலம் இல்லாமல் தாபமற்றவனாக ஆகி யுத்தம் செய்.

இந்த சுலோகத்தின் கருத்து என்ன?

செய்யும் செயல்களில் எனக்கு என்று சுயநலமாக சிந்திக்காமலும் என் செயல் என்று ஒன்றும் இல்லை அனைத்தும் இறைவன் செயல் என்றும் மனதை ஒரு நிலையுடன் வைத்து செய்யும் செயல்கள் அனைத்தையும் இறைவனுக்கு அர்பணித்து மனதில் துக்கம் மகிழ்ச்சி என்று எதுவும் இல்லாமலும் இந்த யுத்தத்தை செய் என்று கிருஷ்ணர் அர்ஜூனனுக்கு உபதேசம் செய்கிறார்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.