சுலோகம் -80

பகவத் கீதை 2. சாங்கிய யோகம் #33

இந்த தர்மத்தோடு கூடிய யுத்தத்தை நீ செய்யவில்லை என்றால் அப்போது குல தர்மத்தையும் புகழையும் இழந்து பாவத்தை பெறுவாய்.

இந்த சுலோகத்தின் கருத்து என்ன?

இந்த தர்ம யுத்தத்தை அர்ஜூனனாகிய நீ செய்யவில்லை என்றால் இத்தனை வருடங்களாக தர்மத்தை காத்து நிற்கும் உனது குல தர்மத்தை நீ விட்டவன் ஆவாய். நீ இத்தனை நாட்கள் பல நல்ல காரியங்கள் மற்றும் பல யுத்தங்கள் செய்து சேர்த்து வைத்த புகழையும் இழந்து விடுவாய். நீ உனது கடமையில் இருந்து விலகியவன் ஆவாய். இதனால் நீ நீங்காத பாவத்தை பெறுவாய் ஆகவே யுத்தம் செய் என்று அர்ஜூனனுக்கு கிருஷ்ணர் உபதேசம் செய்கிறார்

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.