சுலோகம் -85

பகவத் கீதை 2. சாங்கிய யோகம் 2-38

வெற்றி தோல்விகளையும் லாப நஷ்டங்களையும் சுக துக்கங்களையும் சமமாகக் கருதய பின் யுத்தம் செய். இவ்விதம் நீ யுத்தம் செய்வதால் உனக்கு எந்த பாவமும் வந்து சேராது.

இந்த சுலோகத்தின் கருத்து என்ன?

இந்த யுத்தத்தை நான் செய்கிறேன் என்ற எண்ணம் இல்லாமலும் இந்த யுத்தத்தில் வெற்றி பெற்றால் இந்த ராஜ்யமும் சுகமும் கிடைக்கும் என்ற எண்ணம் இல்லாமலும் இந்த யுத்தத்தில் எதிர்த்து வரும் உறவினர்களையும் நண்பர்களையும் நான் கொல்கிறேன் என்ற எண்ணம் இல்லாமலும் இந்த யுத்தத்தின் பலன்கள் சுகமானதாக இருந்தாலும் துக்கமானதாக இருந்தாலும் இரண்டையும் சமமாக கருதுவேன் என்ற எண்ணத்தை வரவழைத்து அதன் பின் யுத்தம் செய். இவ்வாறு யுத்தம் செய்வதனால் உனக்கு எந்த விதமான பாவமும் வந்து சேராது என்று அர்ஜூனனுக்கு கிருஷ்ணர் உபதேசம் செய்கிறார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.