சுலோகம் -84

பகவத் கீதை 2. சாங்கிய யோகம் 2-37

இந்த யுத்தத்தில் நீ கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்தை அடைவாய். இல்லை என்றால் இந்த பூமியை ஆட்சி செய்வாய். ஆகையால் யுத்தம் செய்ய துணிந்து எழுந்து நில்

இந்த சுலோகத்தின் கருத்து என்ன?

இந்த தர்ம யுத்தத்தை நீ செய்யும் போது கொல்லப்பட்டால் சொர்க்கத்திற்கு செல்வாய். இந்த தர்ம யுத்தத்தை நீ செய்யும் போது வெற்றி பெற்று விட்டால் இந்த பூமியை ஆட்சி செய்வாய். இரண்டில் எது நடந்தாலும் அது உனக்கு நன்மையானதே. ஆகவே துணிந்து நின்று இந்த யுத்தத்தை செய் என்று அர்ஜூனனுக்கு கிருஷ்ணர் உபதேசம் செய்கிறார்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.