சுலோகம் -97

பகவத் கீதை 2. சாங்கிய யோகம் 2-50

சமமான மனநிலையில் இருப்பவன் பாவம் மற்றும் புண்ணியத்தை இந்த உலகத்திலேயே விட்டு விடுகிறான். அதிலிருந்து விடுபடுகின்றான். ஆகையால் சமமான மனநிலை என்ற யோகத்தைப் பெற நீ முயற்சிக்க வேண்டும். இந்த யோகம் என்பது செயல்கள் திறம்பட செய்யப்படுவது ஆகும்.

இந்த சுலோகத்தின் கருத்து என்ன?

பலனை எதிர்பார்க்காமல் சமமான மனநிலையில் செயல்களை செய்பவனை அச்செயலினால் வரும் பலனான பாவம் புண்ணியம் இரண்டும் அவனை பாதிக்காது. பாவ புண்ணியம் இரண்டும் அவனை நெருங்குவதில்லை. அர்ஜூனா இந்த சமமான மனநிலை என்ற யோகத்தைப் பெற நீ முயற்சிக்க வேண்டும். இந்த யோகம் என்பது செயல்களை திறமையுடன் செய்யப்படுவது ஆகும். இந்த திறமை என்பது என்னவென்றால் செயலை செய்யும் போது இந்த செயலின் பலனான வெற்றி தோல்வி மற்றும் மகிழ்ச்சி துயரத்தில் மனதை வைக்காமல் வெற்றி தோல்விகளையும் மகிழ்ச்சி துயரத்தையும் இறைவனிடத்தில் அர்ப்பணிப்பதும் ஆகும்.

உங்களது கருத்துக்களை வழங்கவும்

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.