கந்தசாமி

கந்தகோட்டம் என அழைக்கப்படும் கந்தசாமி கோவிலில் முருகப்பெருமான் முந்திரி மற்றும் பலவகை பூக்களால் அலங்கரிக்கப்பட்டு அருள்பாலிக்கும் காட்சி.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.