திருச்செந்தூர் முருகன் பழைய புகைப்படங்கள்

உற்சவர்
கோவில் யானை கோவிலுக்குள் நுழையும் காட்சி

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.